Có 1 kết quả:

kàn gù

1/1

kàn gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to watch over