Có 1 kết quả:

Zhēn zhǔ dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hezbollah (Lebanon Islamic group)