Có 1 kết quả:

zhēn fǒu dìng jù

1/1

zhēn fǒu dìng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

true negative (TN)