Có 1 kết quả:

Zhēn pān jùn

1/1

Zhēn pān jùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhenpan commandery (108 BC-c. 300 AD), one of four Han dynasty commanderies in north Korea