Có 1 kết quả:

zhēn pí céng

1/1

zhēn pí céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dermis