Có 1 kết quả:

xuàn huò

1/1

xuàn huò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) confusion
(2) unable to escape from infatuation or addiction