Có 1 kết quả:

chī mu hū

1/1

chī mu hū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) gum (in one's eyes)