Có 1 kết quả:

yǎn bù zhuàn jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

with fixed attention (idiom)