Có 1 kết quả:

yǎn yǐng

1/1

yǎn yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eye shadow (cosmetics)