Có 1 kết quả:

yǎn chéng chuān

1/1

yǎn chéng chuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to watch in anticipation (idiom)