Có 1 kết quả:

yǎn pí zi qiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

short-sighted