Có 1 kết quả:

yǎn pí dǐ xia

1/1

yǎn pí dǐ xia

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

in front of one's eyes