Có 1 kết quả:

yǎn mù

1/1

yǎn mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eyes