Có 1 kết quả:

yǎn wén huáng shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan black-lored tit (Machlolophus xanthogenys)