Có 1 kết quả:

yǎn xiàn bǐ

1/1

yǎn xiàn bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

eyeliner (cosmetics)