Có 1 kết quả:

yǎn chóng

1/1

yǎn chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Euglena (genus of single-celled plant)