Có 1 kết quả:

yǎn jù kuān

1/1

yǎn jù kuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

orbital hypertelorism (medicine)