Có 1 kết quả:

yǎn guò láo

1/1

yǎn guò láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

eye strain