Có 1 kết quả:

yǎn jìng hóu

1/1

yǎn jìng hóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tarsier monkey