Có 1 kết quả:

zhuó bǐ

1/1

zhuó bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to put pen to paper