Có 1 kết quả:

qióng
Âm Pinyin: qióng
Unicode: U+7758
Tổng nét: 13
Bộ: mù 目 (+8 nét)
Hình thái: ⿳𠮛𧘇
Nét bút: 丨フ丨丨一一丨フ一ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

qióng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mắt nhìn kinh sợ

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Mắt nhìn kinh sợ;
② Như 煢 (bộ 火). 【睘睘】quỳnh quỳnh [qióng qióng] Như 煢煢.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhìn thẳng với vẻ kính cẩn.

Từ điển Trung-Anh

variant of 瞏[qiong2]