Có 1 kết quả:

Suī níng xiàn ㄙㄨㄟ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Suining county in Xuzhou 徐州[Xu2 zhou1], Jiangsu