Có 1 kết quả:

dū biāo

1/1

dū biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

army regiment at the disposal of province governor-general