Có 1 kết quả:

dū jìn qù

1/1

dū jìn qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) (Tw) to stick "it" in
(2) to thrust inside