Có 1 kết quả:

dū guī

1/1

dū guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to doze off (Taiwanese)