Có 1 kết quả:

dǔ wù sī rén

1/1

dǔ wù sī rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seeing an object makes one miss its owner (idiom)