Có 1 kết quả:

mán xīn mèi jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to blot out one's conscience