Có 1 kết quả:

chēng mù

1/1

chēng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stare