Có 1 kết quả:

dèng líng

1/1

dèng líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gazelle