Có 1 kết quả:

liǎo rán ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand clearly
(2) evident