Có 1 kết quả:

zhān gù

1/1

zhān gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to look forward and back cautiously