Có 1 kết quả:

zhān gù ㄓㄢ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to look forward and back cautiously