Có 1 kết quả:

máo ㄇㄠˊ

1/1

máo ㄇㄠˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xà mâu (binh khí)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một thứ binh khí thời xưa, như cái giáo, cán dài có mũi nhọn. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Trình Phổ phi mã đĩnh mâu, trực thủ Hồ Chẩn” 程普飛馬挺矛, 直取胡軫 (Đệ ngũ hồi) Trình Phổ vác mâu phi ngựa ra đánh thẳng Hồ Chẩn.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái giáo, một thứ đồ binh cán dài có mũi nhọn.
② Nói năng tự trái ngược nhau gọi là mâu thuẫn 矛盾.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Ngọn) giáo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ bính khí thời xưa, cán dài, mũi nhọn, tương tự như cây dáo — Tên một bộ chữ Trung Hoa.

Từ điển Trung-Anh

(1) spear
(2) lance
(3) pike

Từ ghép 25