Có 1 kết quả:

máo bǐng

1/1

máo bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shaft