Có 1 kết quả:

zhī rén shàn yòng

1/1

zhī rén shàn yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 知人善任[zhi1 ren2 shan4 ren4]