Có 1 kết quả:

zhī shi chǎn quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

intellectual property rights (law)