Có 1 kết quả:

zhī shi gōng chéng shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

knowledge worker