Có 1 kết quả:

zhī cuò néng gǎi ㄓ ㄘㄨㄛˋ ㄋㄥˊ ㄍㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to recognize one's mistakes and be able to reform oneself (idiom)