Có 1 kết quả:

jiǎo xíng

1/1

jiǎo xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

orthopedic (e.g. surgery)