Có 1 kết quả:

duǎn zhài

1/1

duǎn zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

short-term loan