Có 1 kết quả:

duǎn mìng guǐ ㄉㄨㄢˇ ㄇㄧㄥˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sb who dies prematurely