Có 1 kết quả:

duǎn zuǐ shān jiāo niǎo ㄉㄨㄢˇ ㄗㄨㄟˇ ㄕㄢ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) short-billed minivet (Pericrocotus brevirostris)