Có 1 kết quả:

ǎi xiǎo jīng hàn

1/1

ǎi xiǎo jīng hàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

short but intrepid (idiom)