Có 1 kết quả:

ǎi xīng

1/1

ǎi xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dwarf star