Có 1 kết quả:

ǎi jiǎo luó sǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ardisia villosa