Có 1 kết quả:

ǎi xíng xīng

1/1

ǎi xíng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dwarf planet