Có 1 kết quả:

shí xiàng

1/1

shí xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stone statue