Có 1 kết quả:

Shí tái xiàn ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shitai county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui