Có 1 kết quả:

Shí jǔ shān shì

1/1

Shí jǔ shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of Shizuishan 石嘴山市[Shi2 zui3 shan1 shi4], prefecture level city in Ningxia on the border with Inner Mongolia