Có 1 kết quả:

Shí zuǐ shān

1/1

Shí zuǐ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shizuishan prefecture level city in Ningxia on the border with Inner Mongolia